Waterzuivering

Waterzuivering

Water is de belangrijkste bouwsteen van ons lichaam. Zuiver drinkwater behoort tot onze primaire levensbehoeften. Onze gezondheid wordt dan ook voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van ons drinkwater.

Eeuwenlang heeft de natuur mens en dier in ruime mate van zuiver en dus gezond drinkwater kunnen voorzien. Maar de hydrologische cyclus is de afgelopen decennia door overbelasting als gevolg van milieuverontreiniging danig uit haar evenwicht gebracht. Op eigen kracht kan de natuur, zeker in de geïndustrialiseerde wereld, niet meer voor drinkwater van aanvaardbare kwaliteit zorgen.