Herroepingrecht

Kan ik producten ook retourneren?
‘’U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Download hier het modelformulier herroepingsrecht.
Belangrijk:
Bij Amrit Watersport producten wordt door de aard van de producten en het veelal eenmalige gebruik grondig gecontroleerd of het product daadwerkelijk ongebruikt is en waar anders kosten in rekening voor gebracht kunnen worden. Accu's, software en speciaal voor u gemaakte producten (op maat gemaakte producten zoals bv. kachelslang, kabels e.d.) zijn uitgesloten van het her-roepings-recht. Dit staat niet altijd vermeld bij de productinformatie, informeer als u er niet zeker van bent.
Producten die in bedrijf zijn gesteld (zoals buitenboord motoren, electrische apparaten, boilers en boiler onderelen) zijn ook uitgeloten van het her-roepings-recht.